Zakląłeś mnie w dotyk…/Changed me in touch…

95514

Kochane!
Słowo na niedzielę: Dłonie!

Do­tykiem pragnę ci prze­kazać swoją miłość… błądząc opuszka­mi palców po dziewiczej krainie two­jego ciała dos­ko­nałego, gdzie szep­ty jak płochy lot mo­tyli przep­la­tać się będą z na­miętnościami…uniesieniami i do tchu ut­ra­ty pocałunkami…

Oczy są zwierciadłem duszy, a co z dłońmi? Uroczy cytat powyżej mówi wszystko! Dotyk dłoni ma być delikatny nie tylko jesli chodzi o ilość użytej siły, ale przede wszystkim- miło jest czuć, że dotknięcie czyjejś dłoni sprawia przyjemność, a nie doprowadza do mdłości. Nawet Velvet jest miękki jak aksamit ;)

Myślę, że każdy bez trudu potwierdzi, że dłonie określają strasznie dużo rzeczy oczywiście w pojęciu ogólnym: rodzaj wykonywanej pracy, usposobienie osoby, to, czy dbamy o siebie i wiele innych. Nie wiem, jak Wy dziewczyny, ale my nie lubimy mężczyzn z zaniedbanymi dłońmi, obgryzionymi czy brudnymi paznokciami :/ Oczywiście nie chodzi tu o dłonie mężczyzny pracującego fizycznie- co także nie powinno być wymówką do tego, by się zaniedbać! Nawet mężczyźnie od czasu do czasu przydałby się jakiś mały zabieg i dobry krem na codzień. Niestety, nie każdy Pan chce się tak poświęcać dla urody :)

z6230410Q

Kobiece dłonie natomiast to zaraz po twarzy- wizytówka! Mężczyźni uparcie twierdzą, że wystarczy, że są zadbane, ale naturalne. Nie są fanami sztucznych pazurków, nawet często krzywią się na zwykły lakier… :) Oczywiście nie zaprzeczam, że bywają i tacy, którzy bardzo lubią stylizowane paznokcie swoich kocic :)

Panie w zależności od stylu pozostają przy naturalności, sięgając ewentualnie po hybrydę, bądź idą w stronę przeciwną nakładając różnego rodzaju przedłużacze: żele, tipsy, akryle itd. Są oczywiście i takie, które często zmieniają upodobania względem paznokci- jesteśmy tego przykładem. Kiedy mamy ochotę poszaleć- robimy sobie żel i fajne wzorki, innym razem stawiamy na dobrą odżywkę i naturlany wygląd.
Rzadko zdarza się, że zapominamy o kremiku, czy peelingu :)

Zastanawiamy się, co lubicie Wy? :) Może macie świetną stylistkę paznokci i kosmetyczkę, która działa cuda, a może same próbujecie swoich sił?

Ta kategoria jest stworzona dla Pań, ale również Panów, którzy chcą poznać fajne triki związane z dbaniem o dłonie, paznokcie i skórki. Pokażemy fotorelacje z pracy nad paznokciami i nie tylko, oraz podpowiemy, co robić gdy mamy ALARM :)
Z chęcią odpowiemy na wszystkie Wasze pytania i czekamy na propozycje tematów, które Was interesują :)

Pozdrawiamy serdecznie! A. i G. :*

Dear!

Sunday mission: Hands!

I want to touch you convey your love … wandering fingertips the unspoiled land of your body perfect, where whispers as reed flight of butterflies will be interspersed with passions … delirium and loss of breath kisses…

The eyes are the mirror of the soul, but what about hands? The above cute quote says it all! The touch of the hand should be sensitive not only when it comes to the amount of used force, but what is more important it is nice to feel that touching someone’s hand feels good, and does not lead to nausea. Even Velvet is soft like velvet!

I think everyone can easily confirm that the palms determine an awful lot of things, of course, the concept of the general: the type of work performed, the disposition of a person, whether or not we take care of myself and many others. I do not know what about you girls, but we do not like men with neglected hands, bitten or dirty fingernails: / Of course it is not a physically working man’s hands – which also should not be an excuse for it to be neglected! Even the man could use a little treatment and a good cream on a daily basis from time to time. Unfortunately, not many men want to devote himselves for being beauty.

Woman’s hands are the second important thing ecxept the face. Men insist that it is enough that they are well, natural cared for. They are not fans of plastic claws, even often wince at the regular paint … Of course I do not deny that sometimes there are men who really like the stylized nails his lady.

Ladies, depending on the style, remain the naturalness, possibly reaching the hybrid, or go in the opposite direction by applying different types of extensions: gels, nail tips, acrylic and so on. There are women  who often change their preferences with their likes to nails- we are an example of such women. When we feel like we want to splurge- the gel and cool patterns, other times we focus on a good conditioner and natural appearance.

It almost never happen that we forget about the cream or peeling.

We wonder what do you like? Maybe you have a great stylist and a nail beautician who works miracles, or maybe you do it by your own?

This category is designed for women and also for men who want to learn cool tricks associated with taking care of hands, nails and skin. We will show photo reports of work on nails and will suggest what to do when  the emergency occured.

I’d love to answer all of your questions and look forward to the suggestions of topics that you are interested in.

Kind regards, A&G :* 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *